Danny saerens

Voor de interviewreeks ‘Alumni Sparkles’ vroeg Guberna aan Jo om enkele gelijkgezinden met naam en faam te bevragen. Vorige maand was dat Danny Saerens, een strategische bolleboos die met Broaden Your World leidinggevenden ondersteunt. Een inspirerende babbel over zijn indrukwekkende loopbaan, de meerwaarde van een raad van bestuur en – hoe kan het ook anders – besturen in tijden van corona.

emmanuel flaam

De volgende in het rijtje van prominente denkers is Emmanuel Flaam. Voor de interviewreeks ‘Alumni Sparkles’ van Guberna onderwierp Jo de gedelegeerd bestuurder en managing partner van Netalux aan een heus vragevuur. Aan gespreksstof geen gebrek: onder meer de optimale samenstelling van een raad van bestuur, valkuilen bij het combineren van operationele leiding en een zitje in het bestuur en het belang van jezelf voortdurend blijven bijscholen kwamen ruimschoots aan bod.

Krista Vandenborre

Voorzitter van de raad van bestuur van Artsen Zonder Vakantie. Consulent bij verschillende zorginstellingen. Graag geziene gast in verschillende raden van bestuur om vanuit haar expertise toelichting te geven bij specifieke dossiers. Eén ding is zeker: Krista Vandenborre is een straffe madam. En Jo mocht haar interviewen voor de Alumni Sparkles-reeks van Guberna.

Fabienne Bryskère

Van grote retailbedrijven naar pharma tot een mooi familiebedrijf. Fabienne Bryskère heeft al heel wat ervaring opgebouwd als CEO én onafhankelijk bestuurder. In dit interview met Jo Hendrikx spreekt ze over haar verschillende rollen en de inzichten die ze verwierf in de Guberna-opleidingen.