Business Games

Business Games ontwikkelt interactieve games voor organisatieontwikkeling, kennisdeling, employer branding en teambuildings. Een veilige leeromgeving, die al spelenderwijs uitdaagt om het beste in elkaar naar boven te halen. Een krachtige tool, die ook in de gereedschapskist van Straight Business Partners zit.

Insights Discovery

De expertise van Insights Discovery is gestoeld op het gedachtegoed van de vermaarde psycholoog Jung. Die ideeën goten ze in een reflecterend model met een focus op persoonlijke, leiderschaps- en teamontwikkeling. Want elke positieve verandering begint bij inzicht. Een credo dat ook Straight Business Partners dubbel onderstreept.

SHL

SHL biedt een ongeëvenaard perspectief op uw personeelsbestand. Via baanbrekend onderzoek meten ze de factoren waardoor uw medewerkers al dan niet succesvol zijn in hun job. Informatie die uiteraard van onschatbare waarde is bij het behalen van bedrijfsresultaten. Een precisie-instrument waar ook Straight Business Partners dankbaar gebruik van maakt bij de analyse van uw organisatie.

A-Chief

Subsidies aanvragen: het is niet de favoriete bezigheid van de gemiddelde ondernemer. Een heus kluwen aan papierwerk en regelneverij, waarvoor je maar best een ervaren gids onder de arm kan nemen. A-Chief is zo’n gids, die ook wij vaak inschakelen om de knopen te ontwarren.

Red Monkey Company

Innovatie is niet zomaar een modewoord. Het is een vitaal onderdeel van elke strategie. Want stilstaan is achteruitgaan. Red Monkey Company zorgt voor de juiste omgeving, tools en inzichten om voor échte verandering te zorgen. Een missie die nauw aansluit bij de onze, waardoor een vruchtbare samenwerking een evidentie bleek.

Sparqzone

Even uit die oude, vertrouwde omgeving. De rust opzoeken in de natuur. Zuurstof die de hersenpan prikkelt. Kortom: de ideale omgeving voor strategische overpeinzingen, nieuwe inzichten en teambuildings. Daarvoor zorgt Sparqzone, en we hebben al meermaals zelf mogen ervaren dat het echt deugd doet! Ook zij vormen als vaste partner een aanvulling op ons aanbod en geven een invulling in verschillende trajecten.

Barrik

Van creatief concept tot organisatorische uitwerking: Barrik duikt in het DNA van uw bedrijf om vervolgens een bedrijfsevenement op maat te creëren. Wij deden al meerdere malen een beroep op hun diensten, en het is een understatement om te zeggen dat een teleurstelling nog nooit aan de orde was.

Danny saerens

Voor de interviewreeks ‘Alumni Sparkles’ vroeg Guberna aan Jo om enkele gelijkgezinden met naam en faam te bevragen. Vorige maand was dat Danny Saerens, een strategische bolleboos die met Broaden Your World leidinggevenden ondersteunt. Een inspirerende babbel over zijn indrukwekkende loopbaan, de meerwaarde van een raad van bestuur en – hoe kan het ook anders – besturen in tijden van corona.

emmanuel flaam

De volgende in het rijtje van prominente denkers is Emmanuel Flaam. Voor de interviewreeks ‘Alumni Sparkles’ van Guberna onderwierp Jo de gedelegeerd bestuurder en managing partner van Netalux aan een heus vragevuur. Aan gespreksstof geen gebrek: onder meer de optimale samenstelling van een raad van bestuur, valkuilen bij het combineren van operationele leiding en een zitje in het bestuur en het belang van jezelf voortdurend blijven bijscholen kwamen ruimschoots aan bod.

Krista Vandenborre

Voorzitter van de raad van bestuur van Artsen Zonder Vakantie. Consulent bij verschillende zorginstellingen. Graag geziene gast in verschillende raden van bestuur om vanuit haar expertise toelichting te geven bij specifieke dossiers. Eén ding is zeker: Krista Vandenborre is een straffe madam. En Jo mocht haar interviewen voor de Alumni Sparkles-reeks van Guberna.

Fabienne Bryskère

Van grote retailbedrijven naar pharma tot een mooi familiebedrijf. Fabienne Bryskère heeft al heel wat ervaring opgebouwd als CEO én onafhankelijk bestuurder. In dit interview met Jo Hendrikx spreekt ze over haar verschillende rollen en de inzichten die ze verwierf in de Guberna-opleidingen.