Danny saerens

Voor de interviewreeks ‘Alumni Sparkles’ vroeg Guberna aan Jo om enkele gelijkgezinden met naam en faam te bevragen. Vorige maand was dat Danny Saerens, een strategische bolleboos die met Broaden Your World leidinggevenden ondersteunt. Een inspirerende babbel over zijn indrukwekkende loopbaan, de meerwaarde van een raad van bestuur en – hoe kan het ook anders – besturen in tijden van corona.

emmanuel flaam

De volgende in het rijtje van prominente denkers is Emmanuel Flaam. Voor de interviewreeks ‘Alumni Sparkles’ van Guberna onderwierp Jo de gedelegeerd bestuurder en managing partner van Netalux aan een heus vragevuur. Aan gespreksstof geen gebrek: onder meer de optimale samenstelling van een raad van bestuur, valkuilen bij het combineren van operationele leiding en een zitje in het bestuur en het belang van jezelf voortdurend blijven bijscholen kwamen ruimschoots aan bod.