Hier is de top 10 van de meest gestelde strategie-vragen.
En ons rechttoe, rechtaan antwoord.

Strategie: dat is toch puur theoretisch?

Strategische modellen zijn er om uw blik te verruimen. Ze vormen meer bepaald een leidraad om richting te kunnen geven aan uw denkprocessen. Een theoretisch model geeft bovendien houvast en zet aan tot nadenken over de zaken die écht belangrijk zijn. Maar: een succesvolle strategie is net zo levend als u en ik. Permanente evaluatie en bijsturing is dus noodzakelijk.

Is strategie wel vereist? Is er niet vooral geluk nodig?

Geluk creëert u zelf, net zoals een succesvolle strategie. Onderzoek toont aan dat organisaties die een strategisch denkproces volgden, een strategie formuleerden en die vervolgens tot uitvoering brachten, vaak 40% effectiever zijn dan organisaties zonder.

Het is vooral die laatste stap – de uitvoering – die in veel bedrijven ontbreekt. Het is heel gemakkelijk voor het topmanagement om enkele dagen door te brengen in een inspirerend kader en dan een aantal strategische of beleidsdoelen te benoemen. De echte uitdaging? Dat is om die doelen met uw medewerkers tot leven te brengen, uit te voeren, te evalueren en bij te sturen.

De focus behouden lijkt voor veel organisaties de grootste uitdaging. Een goed gedefinieerde en uitgewerkte strategie helpt u daarbij. Seth Godin (een gerenommeerde dotcom entrepreneur en schrijver) vertaalt het ook wel als volgt: “If you do not have the time to do it right, what makes you think you’ll have the time to do it over?”

Strategie is een abstract gegeven. Hoe zet ik dat om in de praktijk?

Met onze innovatieve Strategy Road Map brengen wij uw mogelijkheden visueel in beeld. U krijgt een volledig overzicht van de mogelijkheden die in uw businessmodel zitten opgesloten. Daarnaast zorgen we met Straight Business Partners voor een duidelijk en tastbaar stappenplan op maat van uw bedrijf. Daarbij volgen we elke stap nauwgezet op, evalueren we regelmatig en sturen we bij waar nodig. We leren uw organisatie strategisch denken en het vertalen naar de operationele uitvoering.

Vanaf welk moment betrek ik medewerkers in mijn bedrijfsstrategie?

Uw medewerkers liggen aan de basis van de uitvoering van een succesvolle strategie. Als zij niet weten waar u naar toe wil, waarom u dat wil en hoe u dat wil bereiken, dan kunnen zij geen goede bijdrage leveren. Daarnaast is een evenwichtig communicatieplan heel belangrijk bij het bereiken van het resultaat.

Betrek dus uw medewerkers van bij de start in uw strategie en enthousiasmeer hen tijdens het volledige traject.

Wat als medewerkers zich verzetten tegen een nieuwe strategie?

Verandering roept altijd weerstand op en hoeft daarom niet negatief te zijn. Als medewerkers in een vroeg stadium betrokken worden en u duidelijk bent in uw verwachtingen, dan stimuleert u de betrokkenheid.

Daarnaast is het evalueren van uw eigen leiderschapsstijl ook niet onbelangrijk in een dergelijk traject. Afhankelijk van de te bereiken doelen en de verandering die daarvoor nodig is, past u het type leiderschap toe dat die verandering mogelijk maakt.

Soms is het ook nodig om uw eigen paradigma’s opzij te zetten. Laat u verder verrassen door de positieve inbreng die uw medewerkers vanuit hun plaats in de organisatie kunnen hebben. Zij kunnen vaak meer dan dat er gedacht wordt.

De expertise van Straight horen tijdens uw event?

Hope is not a strategy.

Vince Lombardi

Ontdek hoe onze uitgekiende strategische begeleiding ook uw bedrijf vooruithelpt.

Wat mag ik van mijn medewerkers met een leidinggevende functie verwachten?

Van een leider verwachten we te kunnen leveren wat er nodig is om de vooropgestelde resultaten te bereiken. Het komt vaak voor dat leiderschapsteams niet gewend zijn om strategisch te denken. Veelal is het zo dat zij enorm betrokken zijn bij het operationele, waardoor zij onvoldoende toekomen aan het tonen van het juiste leiderschap.

Het is belangrijk om op voorhand te evalueren wat de kwaliteit is van uw leiders is én over welke kwaliteiten zij best zouden beschikken, om hen vervolgens de kans te geven in hun toekomstige rol te groeien. Het zijn immers zij die de strategie naar hun afdelingen vertalen én ervoor zorgen dat die geïmplementeerd en uitgevoerd wordt.

Als ik het zelf niet doe, gebeurt er niets. Hoe komt dat?

Strategie en operatie/uitvoering zijn vaak onvoldoende op elkaar afgestemd. Vaak groeien organisaties organisch en zijn de eigenaars van in het begin sterk betrokken. Het hangt echter van meerdere factoren af hoe een bedrijfsleider/eigenaar daar zelf mee omgaat en welke persoonlijkheidsvoorkeur iemand heeft.

Het strategisch denken en doen helpt een bedrijfsleider om vanop een afstand te kijken naar zijn/haar organisatie, waardoor duidelijk wordt wat de te nemen stappen zijn om het systeem klaar te maken voor de volgende stap.

Als we te dicht met onze neus op de grond zitten – dus te dicht op de operatie – kunnen we niet zien wat er rondom ons aan het gebeuren is. Dat maakt dat organisaties soms verrast worden door de concurrentie of een snel veranderende markt én dat ze niet meer tijdig kunnen bijsturen.

Hoe houd ik een strategie levend?

Zorg voor structuur, passie en overtuiging, zowel op bestuursniveau als in uw leiderschapsteams. Daarnaast is de cultuur van uw organisatie zeer bepalend voor het welslagen van een strategie.

U kent allicht de uitspraak van Peter Drucker: ”Organisational culture eats strategy for breakfast, lunch and dinner.” Een evenwichtig strategisch plan bevat een duidelijke visie op de gewenste cultuur en het gewenste organisatiegedrag dat nodig is om succesvol te zijn.

Onze visie: “Culture outperforms strategy every time and culture with strategy is unbeatable.”

Hoe overtuig ik mijn Raad van Bestuur?

Een Raad van Bestuur of een Raad van Advies speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van een succesvolle strategie. Zij kunnen u uitdagen bij uw strategisch plan en helpen om het te optimaliseren. Verder zijn zij het orgaan bij uitstek om de uitvoering van uw strategie mee op te volgen en op koers te houden. Ze kunnen tevens, mits goed samengesteld, uw klankbord zijn. Betrek hen voldoende en blijf hen grondig informeren tijdens de uitvoering.

Met Straight Business Partners ondersteunen we ondernemers bij het bouwen van evenwichtige Raden. Verder geven bij ondersteuning zodat uw Raad van Bestuur/Raad van Advies goed functioneert.

Strategie: hoe begin ik daaraan?

Allereerst is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van uw ondernemersdroom en van hetgeen u wilt creëren. De volgende stap is het belang van een strategie inzien. Belangrijk daarbij is dat u bereid bent om het volledige traject te doorlopen: niet alleen de dagen waarop u brainstormt, maar vooral ook de uitrol ervan.

Meer specifiek gaat het dan om het klaarmaken van uw organisatie om strategisch te denken, het tot leven brengen van de strategie én het succesvol uitvoeren van die strategie.

Vastpakken, uitrollen en afwerken is dan eigenlijk het credo. Samen met een sterke partner en/of een sterk team. It is time to focus on what matters.

Wij hielpen hen, benieuwd of we ook u kunnen helpen?

Johan Meyssen
CEO Adesa Europe

NIEUWSBRIEF

Meld je aan om op de hoogte te worden gehouden met nuttige inhoud. Nooit spam!