Kinderen die in het bedrijf van hun ouders onderaan de ladder beginnen, halen daar op lange termijn voordeel uit. Al blijft de motivatie om het volledige traject te willen doorlopen ook van belang. Voor de gedoodverfde opvolger is het bijvoorbeeld veel moeilijker om alles te ervaren, te leren en te ontdekken.

Maak daarom werk van een familiecharter. Dat schept niet alleen duidelijkheid en brengt rust tijdens het overnameproces, maar helpt u ook om de tijdslijnen te bewaken. Verder is het raadzaam om zowel voor de kinderen als voor de ouders een klankbord te voorzien. Bij voorkeur niet-familiaal! De loyaliteit naar elkaar toe maakt immers dat problemen, zorgen of emoties te weinig of (te) laat aan de oppervlakte komen. Met als gevolg dat conflicten die bepalend kunnen zijn voor het welslagen van de overname, te laat in het proces opduiken.

Het is dus de uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen emotie en strategie. Emoties zijn belangrijk – nodig zelfs – maar ze vragen de nodige structuur, objectivering en ondersteuning om tot een vlot overnameproces te komen. Tegelijk is er een heldere visie nodig over de functie van de overname en de toekomst van het bedrijf. Het gebeurt maar al te vaak dat de familiale overlater en overnemer een ander beeld hebben daarover, wat het loslaten en overnemen bemoeilijkt.

Start dus tijdig met het uitwerken van een familiecharter. U zult merken dat het niet alleen een goede houvast is, maar ook gemoedsrust brengt voor zowel de huidige als toekomstige generatie.

Meer weten over familiecharters?