Een familiale overdracht is een zeer complex proces, onder meer door de spreidstand tussen het familiale enerzijds en het zakelijk-strategische anderzijds. Is de overdrager bereid om alles los te laten? Stapt hij volledig uit het familiebedrijf of neemt hij nog bepaalde opdrachten op zich? Beschikt de volgende generatie over de nodige competenties?

Het zijn slechts enkele voorbeelden van zaken om grondig in kaart te brengen. Het is dan ook raadzaam om een familiecharter op te stellen. Dat geeft niet alleen richting aan uw bedrijf, het schept tegelijk duidelijkheid over de toekomstvisie én geeft rust. Daarenboven zet u zo duidelijke mijlpalen uit.

Kinderen die in het bedrijf van hun ouders onderaan de ladder beginnen, halen daar op lange termijn voordeel uit. Al blijft de motivatie om het volledige traject te willen doorlopen ook van belang. Voor de gedoodverfde opvolger is het bijvoorbeeld veel moeilijker om alles te ervaren, te leren en te ontdekken.

Maak daarom werk van een familiecharter. Dat schept niet alleen duidelijkheid en brengt rust tijdens het overnameproces, maar helpt u ook om de tijdslijnen te bewaken. Verder is het raadzaam om zowel voor de kinderen als voor de ouders een klankbord te voorzien. Bij voorkeur niet-familiaal! De loyaliteit naar elkaar toe maakt immers dat problemen, zorgen of emoties te weinig of (te) laat aan de oppervlakte komen. Met als gevolg dat conflicten die bepalend kunnen zijn voor het welslagen van de overname, te laat in het proces opduiken.

Het is dus de uitdaging om een goed evenwicht te vinden tussen emotie en strategie. Emoties zijn belangrijk – nodig zelfs – maar ze vragen de nodige structuur, objectivering en ondersteuning om tot een vlot overnameproces te komen. Tegelijk is er een heldere visie nodig over de functie van de overname en de toekomst van het bedrijf. Het gebeurt maar al te vaak dat de familiale overlater en overnemer een ander beeld hebben daarover, wat het loslaten en overnemen bemoeilijkt.

Start dus tijdig met het uitwerken van een familiecharter. U zult merken dat het niet alleen een goede houvast is, maar ook gemoedsrust brengt voor zowel de huidige als toekomstige generatie.

Meer weten over familiecharters?

Wij hielpen hen, benieuwd of we ook u kunnen helpen?

Johan Meyssen
CEO Adesa Europe

NIEUWSBRIEF

Meld je aan om op de hoogte te worden gehouden met nuttige inhoud. Nooit spam!