John F. Kennedy merkte ooit op dat het woord ‘crisis’ in de Mandarijnse taal bestaat uit twee karakters: de eerste betekent gevaar, de andere staat voor opportuniteit. Een stukje retoriek waar ook wij ons achter scharen. Want elke crisis houdt een keuze in voor bedrijfsleiders. Bang afwachten en hopen dat alles vanzelf weer in de plooi valt, of de vlucht vooruit nemen door te blijven focussen op innovatie.

We leven in boeiende tijden, zoveel is zeker. Koppel de nasleep van de coronapandemie aan hyperinflatie en de stormachtige opkomst van AI, en je krijgt een onzeker ondernemersklimaat dat leidinggevenden voor de keuze stelt: afwachten en de bedrijfscontinuïteit handhaven, of blijven investeren in innovatie.

Hoe bedrijven omgaan met hun klanten, klanten producten en diensten kiezen en kopen, de hele supply chain daarrond … Het zijn allemaal aspecten van ondernemen die volop aan het veranderen zijn. Dat heeft iedereen ondertussen door. Maar het zien van opportuniteiten is niet hetzelfde als ze grijpen.

Leidinggevenden moeten de afweging maken tussen het verlagen van kosten en het verhogen van productiviteit enerzijds, en het investeren in innovatie anderzijds. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel ondernemers focussen op die eerste categorie.

Lange termijn

Maar op voorzichtig spelen mag dan wel de ‘juiste’ keuze zijn op korte termijn, op lange termijn is innovatiegedreven groei dé manier bij uitstek om de snelle evolutie in het bedrijfswezen het hoofd te kunnen bieden. Dat doe je door:

  • Je kernactiviteiten aan te passen om te voldoen aan veranderende klantbehoeften.
  • Nieuwe opportuniteiten en markten te identificeren.
  • Je portfolio van innovatie-initiatieven grondig onder de loep te nemen en de juiste prioriteiten te stellen.
  • Het fundament te leggen voor groei na de crisis om je concurrentiekracht te behouden in de herstelperiode.

Veel bedrijven kunnen simpelweg niet meer opereren zoals ze dat in het verleden deden. Hetgeen historisch gezien een bedrijf succesvol maakte, is tijdens of na de crisis wellicht niet langer het geval.

In het verleden konden bedrijven die bleven investeren in innovatie superieure groei en prestaties optekenen na de crisis. Onderzoek bewijst bijvoorbeeld dat organisaties die tijdens de financiële crisis van 2009 hun focus op innovatie behielden, sterker uit de crisis kwamen en meer dan 30% beter presteerden dan het marktgemiddelde, met versnelde groei gedurende de daaropvolgende drie tot vijf jaar.

Bovenal moeten organisaties beseffen dat innovatie, nu meer dan ooit, een keuze is. Wat is die van jou?

Wij hielpen hen, benieuwd of we ook u kunnen helpen?

Myriam Indenkleef
Directeur Nieuw Dak

NIEUWSBRIEF

Meld je aan om op de hoogte te worden gehouden met nuttige inhoud. Nooit spam!