Veel ondernemers hebben een droom die ze willen realiseren met hun bedrijf. “Maar bij de vertaling naar een concrete strategie loopt het vaak mis.” Straight Business Partners begeleidt dagelijks eigenaar-ondernemers en topmanagers inzake strategie en organisatiedynamiek.

“Ondernemen gaat verder dan enkel met je passie bezig zijn. Het draait om verantwoordelijkheden, overstijgt een ad-hocbeleid en het blussen van brandjes. Een ondernemer moet een punt aan de horizon zetten en zijn organisatie daarnaartoe leiden.”

Zoiets vraagt natuurlijk een grote betrokkenheid van het hele bedrijf. Niet alleen van de ondernemer en zijn management, maar ook van de werkvloer. “Het kost ontzettend veel energie om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dat begint vaak met een teambuilding van het management tijdens een tweedaagse. Zij komen laaiend enthousiast terug en lopen over van inspiratie. Met die ideeën gebeurt vaak te weinig en vervolgens belanden ze in de vergeetput. Dat kortetermijndenken moet je als ondernemer vermijden. Eens de strategie is vastgelegd, begint eigenlijk het echte werk pas: de implementatie ervan.”

Toekomstvisie

Een doorwrochte langetermijnstrategie bestrijkt enkele jaren. “In het huidige klimaat heeft het weinig zin om verder te kijken dan dat. Bovendien is het moeilijk voor een ondernemer om een toekomstvisie te bepalen. Niet zelden slorpt de dagelijkse leiding zoveel tijd en energie op dat het lastig wordt om de focus op de strategie te houden. Hij moet vaak heel wat ballen in de lucht houden. Maar wanneer je een goed verhaal hebt en weet waar te beginnen, kan je je strategie langzaam opbouwen.”

Onderzoek

Een weloverwogen strijdplan vermijdt onverwachte financiële tegenvallers. “Dat niet alleen: medewerkers voeren hun taken beter uit. Omdat ze een doel en richting hebben maar vooral: mee kunnen én mogen denken met de strategie. Dat brengt rust in een organisatie en heeft een positieve invloed op de resultaten. Er is veel onderzoek gedaan naar bedrijven met een strakke visie en het effect daarvan op hun succes. Uit al die analyses blijkt dat een uitgewerkte strategie meer zekerheid op het welslagen van een onderneming biedt. Het komt ook de efficiëntie ten goede. Een bedrijf zonder duidelijke lijn belandt sneller in crisis, past zich vaak te traag aan en heeft dikwijls de kosten niet onder controle.”

Positieve effecten

Bij het implementeren van een duidelijke strategie zie je in elk bedrijf dezelfde factoren. “Sowieso kijkt iedereen vanuit zijn eigen referentiekader naar dingen. Maar ook elementen als angst, macht lossen, vertrouwen geven en uit je comfortzone treden, spelen een rol. Net daarom is de vertaling naar de praktijk zo belangrijk en intensief. De impact van een goede strategie op je bedrijf vertaalt zich in zoveel meer positieve effecten dan enkel een stijging van de winst.”

Bron: Sterck Magazine

Wij hielpen hen, benieuwd of we ook u kunnen helpen?

Stijn Lemmens
CEO Euroserre

NIEUWSBRIEF

Meld je aan om op de hoogte te worden gehouden met nuttige inhoud. Nooit spam!