Hoe blijven leiders overeind in deze crisis?

Hoe blijven leiders overeind in deze crisis?

Heel wat ogen zijn op leiders gericht dezer dagen. Dat geldt op z’n minst voor medewerkers die in hun drang naar zekerheid een baken van vertrouwen zoeken bij de kapiteins van hun schip. Maar hoe slagen leiders erin een koers te varen in een storm die hen zelf bij momenten wegblaast en waarvan de voorspellingen alleen maar onzeker zijn?

Lees meer
Het belang van een heldere strategie

Het belang van een heldere strategie

Veel ondernemers hebben een droom die ze willen realiseren met hun bedrijf. “Maar bij de vertaling naar een concrete strategie loopt het vaak mis.” Straight Business Partners begeleidt dagelijks eigenaar-ondernemers en topmanagers inzake strategie en organisatiedynamiek.
“Ondernemen gaat verder dan enkel met je passie bezig zijn. Het draait om verantwoordelijkheden, overstijgt een ad-hocbeleid en het blussen van brandjes. Een ondernemer moet een punt aan de horizon zetten en zijn organisatie daarnaartoe leiden.”

Lees meer
Familiale overname: een strategische of emotionele beslissing?

Familiale overname: een strategische of emotionele beslissing?

België telt circa 20.000 familiebedrijven die de komende jaren de fakkel doorgeven aan een volgende generatie. Tegelijk stellen we vast dat heel wat bedrijven onvoldoende voorbereid zijn op een familiale overdracht. Nochtans is het cruciaal om daar lang genoeg op voorhand bij stil te staan en grondig werk van te maken. Zeker in de wetenschap dat een overnametraject al snel tot vijf jaar kan duren.

Er komen dan ook heel wat aspecten kijken bij een familiale overdracht. Denk maar aan de motivatie en competenties van de komende generatie, of de keuze tussen optreden in het bedrijf als actieve aandeelhouder en passieve bestuurder. Bovendien is er naast die strategische en bedrijfseconomische keuzes ook een niet te onderschatten emotionele component. Met louter goede bedoelingen en intenties komt u er dus niet.

Maar waarom niet naar familiale overnames kijken zoals naar andere overnames?

Lees meer